Het lukt niet om meerdere gebouwen op mijn perceel te selecteren.

Elke straat is onderverdeeld in kadastrale percelen. Mogelijk bestaat uw eigendom uit meerdere kadastrale percelen. Op de zonnekaart kan u enkel de gebouwen binnen één administratief perceel tegelijk selecteren. U kan ook voor elk gebouw afzonderlijk een berekening uitvoeren en dat resultaat verder verfijnen met uw (RESCert-)installateur.

Op de website van RESCert vindt u het overzicht van alle installeurs met een certificaat van bekwaamheid voor:

Published on: 
19-04-2019