Premies en lening voor zonne-energie

Steun voor zonnepanelen

Voor zonnepanelen met een vermogen tot 10 kWp

op een woongebouw
 

 • Wie in 2021 fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst neemt op

  • zijn bestaande woning of

  • een nieuwbouwwoning met bouwaanvraag tot uiterlijk 31/12/2013) of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan vijf jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn,

kan in aanmerking komen voor de premie van de netbeheerder.

 • De premie

  • bedraagt max. 1500 euro per woning of wooneenheid: 300 euro per kWp van 0 tot 4 kWp, 150 euro per kWp van 4 tot 6 kWp en

  • is begrensd tot 40% van het factuurbedrag.

Meer info en alle premievoorwaarden op www.energiesparen.be/subsidies.

 op een niet-residentieel gebouw

 • Wie in 2021 fotovoltaïsche zonnepanelen in dienst neemt op zijn niet-woongebouw, kan in aanmerking komen voor de premie van de netbeheerder.

 • De premie

  • bedraagt max. 1500 euro per woning of wooneenheid: 300 euro per kWp van 0 tot 4 kWp, 150 euro per kWp van 4 tot 6 kWp en

  • is begrensd tot 40% van het factuurbedrag.

Meer info en alle premievoorwaarden op www.energiesparen.be/subsidies.

Voor zonnepanelen met een vermogen groter dan 10 kVA tot 40 kVA

Door de daling van de kostprijzen (nu kosten ze gemiddeld 75% minder dan tien jaar geleden!) en de hoge elektriciteitsprijzen hebben deze installaties geen overheidssteun meer nodig.


Voor zonnepanelen met een vermogen groter dan 40 kVA tot 2000 kVA

Vanaf het voorjaar van 2021 organiseren we op regelmatige basis een call groene stroom. Voor deze installaties wordt het systeem van groenestroomcertificaten vervangen door investeringssteun.
Let op, niet alle steunregelingen zijn combineerbaar. Steun via deze call is enkel mogelijk voor nieuwe projecten in het Vlaamse Gewest die niet in aanmerking komen of kunnen komen voor het certificatensysteem. Deze steun mag niet gecombineerd worden met andere investeringssteun. Het is de intentie om de eerste call te openen op 1 april 2021 en te sluiten op 30 april 2021.   Meer info op www.energiesparen.be/call-groene-stroom

 

Voor zonnepanelen met een vermogen groter dan 2000 kVA

Deze installaties komen in aanmerking voor projectspecifieke steun. Meer info op www.energiesparen.be/monitoring-en-evaluatie/technologieen-met-projectspecifieke-steun

 


Steun voor zonneboiler

Voor een zonneboiler op een woongebouw
 

 • Wie een zonneboiler installeert op zijn bestaande woning of nieuwbouw met bouwaanvraag tot uiterlijk 31/12/2013), kan in aanmerking komen voor de premie van de netbeheerder. De premie bedraagt 550 euro per m² collectoroppervlak (apertuur), met een maximum van 2750 euro en begrensd tot 40% van het factuurbedrag.
  Meer info en alle premievoorwaarden op www.energiesparen.be/subsidies.

  • extra: wie minstens drie energiebesparende maatregelen uitvoert, komt in aanmerking voor de Totaalrenovatiebonus ;
  • extra: projectbegeleiders die per project minstens tien woningen helpen energiezuinig te maken kunnen een burenpremie krijgen;
 • Sommige gemeenten of provincies geven een premie voor de installatie van een zonneboiler. Via ‘Zoek uw subsidie’ kunt u nakijken welke premies er in uw gemeente gegeven worden.

Voor een zonneboiler op een niet-residentieel gebouw

 • Wie een zonneboiler installeert op een niet-woongebouw aangesloten op het net of met aanvraag bouwvergunning voor  1/1/2014, kan in aanmerking komen voor de premie van de netbeheerder. De premie bedraagt  200 euro per m² collectoroppervlak (apertuur), met een maximum van 10.000 euro en begrensd tot 40% van het factuurbedrag. 

Meer info en alle premievoorwaarden op www.energiesparen.be/subsidies.

 


Energielening

Wie wil investeren in zonnepanelen of een zonneboiler, of in andere maatregelen om energie te besparen in de woning, kan bij zijn of haar energiehuis een energielening aanvragen. De energielening is voorbehouden voor de sociale doelgroep (aan 0% intrestvoet).
Meer info op www.energiesparen.be/energielening.

Ook heel wat banken hebben leningen voor energiebesparende investeringen.

Published on: 
23-04-2019