Wat doet de zonnekaart wel/niet?

De zonnekaart maakt een eerste inschatting van hoe geschikt uw gebouw is voor zonne-energie. Voor elk gebouw is berekend hoeveel zon er op elke m² dak valt en wat de invloed is van eventuele schaduwmakers zoals omliggende gebouwen, bomen,... 
De zonnekaart doet geen uitspraak over de stabiliteit van uw dak of gebouw, aanwezige dakvensters en/of zonnepanelen. 

De zonnekaart vertrekt van nauwkeurige hoogtemetingen (gemaakt met laserapparatuur via vluchten) van heel Vlaanderen. De meetcampagne gebeurde in de periode februari 2013-maart 2015. Het is dus momentopname! Omdat er sindsdien geen nieuwe meetcampagne plaatsvond, kan de zonnekaart geen score toekennen aan recente gebouwen of verbouwingen en evenmin de  schaduwvorming van recente gebouwen in rekening brengen.

De zonnekaart heeft niet de pretentie om 100% exact te zijn. Het is een rekenmodel dat zich baseert op beschikbare gegevens en automatisch een score toekent op basis van een aantal voorgeprogrammeerde keuzes.  

Het is dus belangrijk dat u het resultaat verder verfijnt met een RESCert-installateur.

Published on: 
18-05-2022