Zonnepanelen met startdatum van 1 april 2018 tot en met 31 december 2018

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

Het steunsysteem kent een aantal wijzigingen vanaf 1 april 2018:
 
  • Steunperiode wordt 10 jaar: de bandingfactor blijft een projectrendement van 5% garanderen, terwijl de steunperiode van 15 jaar naar 10 jaar teruggebracht wordt. U ontvangt de steun waar u recht op heeft voortaan dus sneller!
  • De steuncategorie voor PV-installaties groter dan 10 kW tot en met 250 kW wordt opgesplitst:
    in een categorie +10-40 kW en een categorie +40-250 kW. Beide categorieën krijgen een eigen bandingfactor.
  • Nieuwe PV-installaties met de financiële participatie van burgers ontvangen meer steun: projecten waarin minstens 200 burgers participeren, komen in aanmerking voor deze hogere bandingfactor.


In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer:

met burgerparticipatie ≤10 kW    >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2019 n.v.t. 0,140 (7142 kWh) 0,536 (1865 kWh) 0,568 (1760 kWh)
1 augustus 2018 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,684 (1461 kWh) 0,731 (1367 kWh) 0,742 (1347 kWh)
1 april 2018 - 31 juli 2018 n.v.t. 0,647 (1545 kWh) 0,711 (1406 kWh) 0,708 (1412 kWh)

 

zonder burgerparticipatie  ≤10 kW >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW  >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2019 n.v.t. 0,138 (7246 kWh) 0,533 (1876 kWh) 0,562 (1779 kWh)
1 augustus 2018 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,681 (1468 kWh) 0,727 (1375 kWh) 0,737 (1356 kWh)
1 april 2018 - 31 juli 2018 n.v.t. 0,645 (1550 kWh) 0,710 (1408 kWh) 0,702 (1424 kWh)

Bij een bandingfactor = 0,00 ontvangt u geen groenestroomcertificaten tijdens deze periode.

In detail

De bandingfactor wordt vastgelegd in een ministerieel besluit.

De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten (deel 2).

Ook interessant

Informatie over: