Zonnepanelen met startdatum van 1 april 2020 tem 31 december 2020

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEKA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer:

met burgerparticipatie ≤10 kW  >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2021 n.v.t. 0,416 (2403 kWh) 0,615 (1626 kWh) 0,386 (2590 kWh)
1 augustus 2020 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,000 0,553 (1808 kWh) 0,348 (2873 kWh)
1 april 2020 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,000 0,464 (2155 kWh) 0,260 (3846 kWh)

 

zonder burgerparticipatie ≤10 kW  >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2021 n.v.t. 0,413 (2421 kWh) 0,611 (1636 kWh) 0,379 (2638 kWh)
1 augustus 2020 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,000 0,548 (1824 kWh) 0,343 (2915 kWh)
1 april 2020 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,000 0,461 (2169 kWh)  0,255 (3921 kWh)

Bij een bandingfactor = 0,000 ontvangt u geen groenestroomcertificaten tijdens deze periode.

In detail

De bandingfactor wordt vastgelegd in een ministerieel besluit.

De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten (deel 2).

Published on: 
06-07-2021