Zonnepanelen met startdatum van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEKA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden. 

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer.

  vermogen ≤ 10 kW    > 10 en ≤ 250 kW > 250 en ≤ 750 kW
vanaf 1 augustus 2020 0,405 (2469 kWh) 0,585 (1709 kWh) 0,694 (1440 kWh)
1 augustus 2019 - 31 juli 2020 0,000 0,585 (1709 kWh) 0,655 (1526 kWh)
1 augustus 2018 - 31 juli 2019 0,255 (3921 kWh) 0,718 (1392 kWh) 0,802 (1246 kWh)
3 augustus 2017 - 31 juli 2018 0,0975 (10256 kWh) 0,718 (1392 kWh) 0,779 (1283 kWh)
1 augustus 2016 - 2 augustus 2017 0,304 (3289 kWh) 0,798 (1253 kWh) 0,809 (1236 kWh)
23 augustus 2015 - 31 juli 2016 0,753 (1328 kWh) 0,642 (1557 kWh) 0,520 (1923 kWh)
27 maart 2015 - 22 augustus 2015 0,753 (1328 kWh) 0,668 (1497 kWh) 0,558 (1792 kWh)
1 augustus 2014 - 26 maart 2015 0,0394 (25380 kWh) 0,710 (1408 kWh) 0,610 (1639 kWh)
1 januari 2014 - 31 juli 2014 0,268 (3731 kWh) 0,522 (1915 kWh) 0,436 (2293 kWh)


 

In detail

De bandingfactor wordt vastgelegd in een ministerieel besluit.

De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten (deel 2).

Ook interessant

Informatie over: