Zonnepanelen met startdatum van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEKA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden. 

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer.

Zonnepanelen met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 13 juni 2015, komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten.

  vermogen ≤ 10 kW    > 10 en ≤ 250 kW > 250 en ≤ 750 kW
vanaf 1 augustus 2021  n.v.t. 0,751 (1331 kWh) 0,639 (1564 kWh)
1 augustus 2020 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,374 (2673 kWh) 0,394 (2538 kWh)
1 augustus 2019 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,374 (2673 kWh) 0,352 (2840 kWh)
1 augustus 2018 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,489 (2044 kWh) 0,508 (1968 kWh)
3 augustus 2017 - 31 juli 2018 n.v.t. 0,449 (2227 kWh) 0,485 (2061 kWh)
1 augustus 2016 - 2 augustus 2017 n.v.t. 0,540 (1851 kWh) 0,514 (1945 kWh)
1 januari 2016 - 31 juli 2016 n.v.t. 0,382 (2617 kWh) 0,384 (2604 kWh)

Bij een bandingfactor = 0,00 ontvangt u geen groenestroomcertificaten tijdens deze periode.

Voorbeeld

Voor een installatie met een vermogen van 230 kW en startdatum 2016, werd er tijdens de maand september 2016, 28.358 kWh geproduceerd.

Voor het berekenen van de groenestroomcertificaten moet u rekening houden met de geactualiseerde bandingfactor, deze is 0,540. Dit betekent dat 28.358 kWh elektriciteit, 15 groenestroomcertificaten opleveren (28.3588 x 0,540/1000 = 15,313). Bij de berekening van productiemaand oktober 2016 werd het overschot van september (0,313) bijgeteld.

In detail

De bandingfactor wordt vastgelegd in een ministerieel besluit.

De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten (deel 2).

Ook interessant

Informatie over:

Published on: 
15-07-2019