Zonnepanelen met startdatum van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden. 

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer.

  vermogen ≤ 10 kW    > 10 en ≤ 250 kW > 250 en ≤ 750 kW
vanaf 1 augustus 2019 n.v.t. 0,266 (3759 kWh) 0,275 (3636 kWh)
1 augustus 2018 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,385 (2597 kWh) 0,437 (2288 kWh)
3 augustus 2017 - 31 juli 2018 n.v.t. 0,351 (2849 kWh) 0,414 (2415 kWh)
1 januari 2017 – 2 augustus 2017  n.v.t. 0,430 (2325 kWh)  0,438 (2283 kwh)

Bij een bandingfactor = 0,00 ontvangt u geen groenestroomcertificaten tijdens deze periode.                          

In detail

De bandingfactor wordt vastgelegd in een ministerieel besluit.

De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten (deel 2).

Ook interessant

Informatie over: