Zonnepanelen met startdatum van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2018

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEKA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden. 

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer.

  vermogen ≤ 10 kW    > 10 en ≤ 250 kW > 250 en ≤ 750 kW
vanaf 1 augustus 2021 n.v.t. 0,607 (1647 kWh) 0,571 (1751 kWh)
1 augustus 2020 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,379 (2638 kWh) 0,327 (3058 kWh)
1 augustus 2019 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,356 (2808 kWh) 0,334 (2994 kWh)
1 augustus 2018 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,505 (1980 kWh) 0,480 (2083 kWh)
1 januari 2018 - 31 juli 2018 n.v.t. 0,481 (2079 kWh) 0,441 (2267 kWh)

Bij een bandingfactor = 0,00 ontvangt u geen groenestroomcertificaten tijdens deze periode.                          

In detail

De bandingfactor wordt vastgelegd in een ministerieel besluit.

De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten (deel 2).

Ook interessant

Informatie over:

Published on: 
10-07-2019