Zonnepanelen met startdatum van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEKA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer:

met burgerparticipatie ≤10 kW    >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2021  n.v.t. 0,929 (1076 kWh) 0,726 (1377 kWh) 0,715 (1398 kWh)
1 augustus 2020 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,395 (2531 kWh) 0,679 (1472 kWh) 0,699 (1430 kWh)
1 augustus 2019 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,298 (3355 kWh) 0,576 (1736 kWh) 0,600 (1666 kWh)
1 januari 2019 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,460 (2173 kWh) 0,731 (1367 kWh) 0,698 (1432 kWh)

 

zonder burgerparticipatie  ≤10 kW >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW  >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2021  n.v.t. 0,927 (1078kWh) 0,723 (1383 kWh) 0,710 (1408 kWh)
1 augustus 2020 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,393 (2544 kWh) 0,676 (1479 kWh) 0,693 (1443 kWh)
1 augustus 2019 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,295 (3389 kWh) 0,572 (1748 kWh) 0,595 (1680 kWh)
1 januari 2019 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,457 (2188 kWh) 0,728 (1373 kWh) 0,693 (1443 kWh)

Bij een bandingfactor = 0,00 ontvangt u geen groenestroomcertificaten tijdens deze periode.

Sinds 1 april 2018 
In detail

De bandingfactor wordt vastgelegd in een ministerieel besluit.

De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten (deel 2).

Published on: 
31-07-2019