Zonnepanelen met startdatum van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer:

met burgerparticipatie ≤10 kW    >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2020 n.v.t. 0,395 (2531 kWh) 0,679 (1472 kWh) 0,699 (1430 kWh)
1 augustus 2019 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,298 (3355 kWh) 0,576 (1736 kWh) 0,600 (1666 kWh)
1 januari 2019 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,460 (2173 kWh) 0,731 (1367 kWh) 0,698 (1432 kWh)

 

zonder burgerparticipatie  ≤10 kW >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW  >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2020 n.v.t. 0,393 (2544 kWh) 0,676 (1479 kWh) 0,693 (1443 kWh)
1 augustus 2019 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,295 (3389 kWh) 0,572 (1748 kWh) 0,595 (1680 kWh)
1 januari 2019 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,457 (2188 kWh) 0,728 (1373 kWh) 0,693 (1443 kWh)

Bij een bandingfactor = 0,00 ontvangt u geen groenestroomcertificaten tijdens deze periode.

Sinds 1 april 2018 
  • is de steunperiode teruggebracht tot tien jaar: de bandingfactor blijft een projectrendement van 5% garanderen, terwijl de steunperiode met vijf jaar ingekort is. U ontvangt de steun waar u recht op heeft dus voortaan sneller!

  • krijgen nieuwe PV-projecten waarin minstens 200 burgers participeren meer steun.

Ook interessant

Informatie over: