Zonnepanelen met startdatum van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer:

met burgerparticipatie ≤10 kW  >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2020 n.v.t. 0,00 0,587 (1703 kWh) 0,375 (2666 kWh)
1 januari 2020 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,00 0,487 (2053 kW) 0,279 (3584 kW)

 

zonder burgerparticipatie ≤10 kW  >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2020 n.v.t. 0,00 0,582 (1718 kWh) 0,369 (2710 kWh)
1 januari 2020 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,00 0,482 (2074 kW)  0,273 (3663 kW)