Zonnepanelen met startdatum van 1 januari 2020 tot en met 31 maart 2020

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEKA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer:

met burgerparticipatie ≤10 kW  >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2021  n.v.t. 0,471 (2123 kWh) 0,647 (1545 kWh) 0,413 (2421 kWh)
1 augustus 2020 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,000 0,587 (1703 kWh) 0,375 (2666 kWh)
1 januari 2020 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,000 0,487 (2053 kWh) 0,279 (3584 kWh)

 

zonder burgerparticipatie ≤10 kW  >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2021  n.v.t. 0,468 (2136 kWh) 0,644 (1552 kWh) 0,408 (2450 kWh)
1 augustus 2020 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,000 0,582 (1718 kWh) 0,369 (2710 kWh)
1 januari 2020 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,000 0,482 (2074 kWh)  0,273 (3663 kWh)

Bij een bandingfactor = 0,000 ontvangt u geen groenestroomcertificaten tijdens deze periode.

In detail

De bandingfactor wordt vastgelegd in een ministerieel besluit.

De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten (deel 2).

Published on: 
06-07-2021