Zonnepanelen met startdatum van 1 juli 2015 tot en met 31 december 2015

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEKA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden. 

Zonnepanelen met een vermogen kleiner of gelijk aan 10 kW die gekeurd zijn na 13 juni 2015, komen niet meer in aanmerking voor groenestroomcertificaten.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer.

  vermogen ≤ 10 kW    > 10 en ≤ 250 kW > 250 en ≤ 750 kW
vanaf 1 augustus 2021 n.v.t. 0,627 (1594 kWh) 0,735 (1360 kWh)
1 augustus 2020 n.v.t. 0,266 (3759 kWh) 0,494 (2024 kWh)
1 augustus 2019 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,266 (3759 kWh) 0,453 (2207 kWh)
1 augustus 2018 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,401 (2493 kWh) 0,602 (1661 kWh)
3 augustus 2017 - 31 juli 2018 n.v.t. 0,401 (2493 kWh) 0,579 (1727 kWh)
1 augustus 2016 - 2 augustus 2017 n.v.t. 0,478 (2092 kWh) 0,607 (1647 kWh)
1 juli 2015 - 31 juli 2016 n.v.t. 0,345 (2898 kWh) 0,373 (2680 kWh)

Bij een bandingfactor = 0,00 ontvangt u geen groenestroomcertificaten tijdens deze periode.

In detail

De bandingfactor wordt vastgelegd in een ministerieel besluit.

De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten (deel 2).

Ook interessant

Informatie over

Published on: 
01-07-2019