Zonnepanelen met startdatum vanaf 1 april 2020

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer:

met burgerparticipatie ≤10 kW  >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2020 n.v.t. 0,00 0,553 (1808 kWh) 0,348 (2873 kWh)
1 april 2020 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,00 0,464 (2155 kW) 0,260 (3846 kW)

 

zonder burgerparticipatie ≤10 kW  >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2020 n.v.t. 0,00 0,548 (1824 kWh) 0,343 (2915 kWh)
1 april 2020 - 31 juli 2020 n.v.t. 0,00 0,461 (2169 kW)  0,255 (3921 kW)