Zonnepanelen met startdatum vanaf 1 januari 2019

De bandingfactor bepaalt hoeveel groenestroomcertificaten een hoeveelheid groenestroomproductie oplevert. De bandingfactor voor zonnepanelen volgt de elektriciteitsprijzen.

Jaarlijks herberekent het VEA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer:

met burgerparticipatie ≤10 kW    >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2019 n.v.t. 0,298 (3355 kWh) 0,576 (1736 kWh) 0,600 (1666 kWh)
1 januari 2019 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,460 (2173 kWh) 0,731 (1367 kWh) 0,698 (1432 kWh)

 

zonder burgerparticipatie  ≤10 kW >10 en ≤40 kW >40 en ≤ 250 kW  >250 en ≤750 kW
vanaf 1 augustus 2019 n.v.t. 0,295 (3389 kWh) 0,572 (1748 kWh) 0,595 (1680 kWh)
1 januari 2019 - 31 juli 2019 n.v.t. 0,457 (2188 kWh) 0,728 (1373 kWh) 0,693 (1443 kWh)

Bij een bandingfactor = 0,00 ontvangt u geen groenestroomcertificaten tijdens deze periode.

Sinds 1 april 2018 
  • is de steunperiode teruggebracht tot tien jaar: de bandingfactor blijft een projectrendement van 5% garanderen, terwijl de steunperiode met vijf jaar ingekort is. U ontvangt de steun waar u recht op heeft dus voortaan sneller!

  • krijgen nieuwe PV-projecten waarin minstens 200 burgers participeren meer steun.

Ook interessant

Informatie over: