Zonneplan

Om de Vlaamse doelstelling groene energie te halen, moeten we veel meer de groene stroom en groene warmte maken én onze energie-efficiëntie sterk verbeteren. De Vlaamse Regering werkt hiervoor diverse initiatieven uit.

Op de Vlaamse Klimaat- en Energietop van 1 december 2016 werd de ambitie van het Zonneplan aangescherpt: 6,4 miljoen zonnepanelen van 230 Wp plaatsen in de periode 2016-2020 . Dat staat voor een bijkomend vermogen van 1472 MW (542 MW bovenop het doel van het Zonneplan). Zo zou het vermogen aan zonnepanelen in Vlaanderen tegen 2020 ongeveer 60% groter zijn dan in 2016.

Zon is, net zoals wind en groene warmte, vaak een lokaal verhaal met verschillende spelers. Provincies, steden en gemeenten hebben een grote rol, maar ook bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties zijn belangrijk om dit plan te doen slagen.

Download het pdf bestandzonneplan.pdf (354 kB)

barometerRecente cijfers en evoluties in een helder overzicht.