Bandingfactor groene stroom

De bandingfactor bepaalt het aantal certificaten dat men bekomt per opgewekte hoeveelheid groene stroom en is onderhevig aan aanpassingen ten gevolge van de evolutie van de investeringskosten, brandstofprijzen, elektriciteitsprijs, …

In het kader van de toekenning van de groenestroomcertificaten wordt deze toegepast bij:

  • nieuwe installaties met een startdatum vanaf 1 januari 2013
  • installaties met een startdatum voor 1 januari 2013 die een verlenging van de steunperiode gekregen hebben op basis van een specifieke bandingfactor.

De bandingfactor voor een projectcategorie is deze die van toepassing is op het moment van de startdatum van het betreffende project. Deze bandingfactor wordt bekomen door de onrendabele top te delen door de bandingdeler. De bandingdeler komt overeen met 97 euro per groenestroomcertificaat. Het aantal groenestroomcertificaten dat wordt toegekend is het product van de bandingfactor en de groenestroomproductie die in aanmerking komt voor de toekenning van groenestroomcertificaten.

Eens een bandingfactor is toegekend voor een project, ligt deze vast en wordt deze niet meer gewijzigd.

Uitzondering: Voor projecten zonder brandstofkost (zonnepanelen en windturbines) wordt de bandingfactor jaarlijks aangepast als de geactualiseerde bandingfactor meer dan 2% afwijkt van de bandingfactor die van toepassing is.

Published on: 
16-09-2019