Bandingfactor wind met startdatum van 15 september 2020 tem 31 december 2020

De startdatum en vastgelegde representatieve projectcategorie van een installatie bepaalt de bandingfactor. De startdatum kan voor de effectieve datum van indienstname liggen.

Jaarlijks herberekent het VEKA de bandingfactoren voor bestaande installaties (actualisatie). Wijkt de herberekening meer dan 2% af van de geldende bandingfactor, dan kan de bandingfactor aangepast worden. De actualisaties van de bandingfactoren zijn opgenomen in de evaluatierapporten (deel 2). De bandingfactor wordt vastgelegd in het ministerieel besluit.

In de tabel ziet u voor elke periode de geldende bandingfactor en tussen de haakjes hoeveel kWh de installatie tijdens deze periode moet produceren voor een groenestroomcertificaat. Het vermogen is het maximaal AC-vermogen van de omvormer.

startdatum vanaf 15 september 2020 geen projectcategorie cat. 4a cat. 4/1a
met burgerparticipatie ≤300 kW >300 en <2500 kW ≥2500 en ≤4500 kW
vanaf 1 augustus 2021 n.v.t. 0,441 (2267 kWh) 0,205 (4878 kWh)
15 september 2020 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,376 (2659 kWh) 0,140 (7142 kWh)

Het project moet gedurende de volledige steunperiode voldoen aan de voorwaarde van burgerparticipatie.

startdatum vanaf 15 september 2020 geen projectcategorie cat. 4b cat. 4/1b

zonder burgerparticipatie

≤300 kW >300 en <2500 kW ≥2500 en ≤4500 kW
vanaf 1 augustus 2021 n.v.t. 0,439 (2277  kWh) 0,204 (4901 kWh)
15 september 2020 - 31 juli 2021 n.v.t. 0,374 (2673 kWh) 0,139 (7194 kWh)

Voor projecten met een startdatum vanaf 15 september 2020 wijzigde de

  • bovengrens van cat. 4a en cat. 4b van 3000 kW naar 2500 kW
  • ondergrens van cat. 4/1a en cat. 4/1b gewijzigd van 3000 kW naar 2500 kW

Windturbines met een vermogen kleiner of gelijk aan 300 kW, komen niet in aanmerking voor groenestroomcertificaten. Deze kunnen steun aanvragen via de call groene stroom.

In detail

De representatieve projectcategorieën vindt u in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit en bijlage III/1 (hoofdstuk 3 Parameterwaarden). Voor wind zijn er volgende projectcategorieën (versie Energiebesluit 15/09/2020-31/12/2020):

Beschrijving representatieve projectcategorie volgens artikel 6.2/1.2 Beschrijving volgens bijlage III/1
2°a/1: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 300 kWe tot 2,5 MWe: waarbij het project voorziet in burgerparticipatie cat. 4a: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op het land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 300 kWe tot 2,5 MWe, waarbij het project voorziet in burgerparticipatie
2°a/2: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 300 kWe tot 2,5 MWe: andere projecten cat. 4b: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op het land, met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 300 kWe tot 2,5 MWe die niet vallen onder cat. 4a
2°b/1: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op land, met een bruto nominaal vermogen per turbine vanaf 2,5 MWe tot en met 4,5 MWe: waarbij het project voorziet in burgerparticipatie cat. 4/1a: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op het land, met een bruto nominaal vermogen per turbine vanaf 2,5 MWe tot en met 4,5 MWe, waarbij het project voorziet in burgerparticipatie
2°b/2 nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op land, met een bruto nominaal vermogen per turbine vanaf 2,5 MWe tot en met 4,5 MWe: andere projecten cat. 4/1b: nieuwe installaties met betrekking tot windenergie op het land, met een bruto nominaal vermogen per turbine vanaf 2,5 MWe tot en met 4,5 MWe die niet vallen onder cat. 4/1a

 

Published on: 
06-07-2021