Bijzondere situatie: overstekken met onregelmatige vorm

De overstekhoeken worden steeds bepaald door te kijken naar wat zich bevindt in het horizontale vlak (voor rechter en linker overstekhoek) of het verticale vlak (voor verticale overstekhoek) die vertrekt vanuit het middelpunt van het zonontvangend vlak.

Venster onder een gebogen balkon

De verticale overstekhoek van een venster onder een gebogen balkon wordt bepaald ter hoogte van een verticale snede door het midden van het venster, loodrecht op het vlak van het venster.

venster_onder_gebogen_balk1 venster_onder_gebogen_balk2

Venster naast een gebogen muur of scherm

De zijdelingse overstekhoek van een venster naast een gebogen muur of scherm wordt bepaald ter hoogte van een horizontale snede door het midden van het venster, loodrecht op het vlak van het venster.

vensternaastgebogenmuur1 vensternaastgebogenmuur2

Geldig voor alle aanvragen