Beschaduwing: invoer in de software

EPB-software 3G

In de EPB-software 3G kunt u de beschaduwing ingeven op het tabblad 'beschaduwing' van een transparante constructie.  Ook bij het thermisch zonne-energiesysteem en het fotovoltaïsch zonne-energiesysteem is het mogelijk om de beschaduwing in te voeren.

beschaduwing_3G_software.gif

Kies het type berekening van de beschaduwing.

Let op: bij fotovoltaïsche zonnepanelen kunt u niet kiezen voor de waarde bij ontstentenis. U moet de beschaduwing altijd in detail ingeven.

 
  • Als u kiest voor de waarde bij ontstentenis, vult de software automatisch de waarden bij ontstentenis in.
 
  • Als u kiest voor de gedetailleerde berekening, vult u zelf de 4 hoeken in.

EPB software Vlaanderen

In de EPB-software Vlaanderen geeft u de beschaduwing in het tabblad 'Zonnewering niet in het vlak en beschaduwing' bij transparante scheidingsconstructies in. 

beschaduwing_software_vlaande.gif

Kies in de kolom 'beschaduwing' het type berekening van de beschaduwing.

Let op: bij fotovoltaïsche zonnepanelen kunt u niet kiezen voor de waarde bij ontstentenis. U moet de beschaduwing altijd in detail ingeven.

 
  • Als u kiest voor de waarde bij ontstentenis, vult de software automatisch de waarden bij ontstentenis in.
 
  • Als u kiest voor de gedetailleerde berekening, vult u zelf de vier hoeken in.

Geldig voor alle aanvragen