Bouwproces

Een bouwproces heeft enkele belangrijke fasen. Bij elke fase moet de aangifteplichtige tijdig specifieke documenten (laten) afleveren, met de hulp van de professionelen. Doorloop het bouwproces en bekijk wat elke partij per bouwfase kunt of moet doen voor EPB:

Bouwfase

Af te leveren documenten voor EPB

Verplicht voor EPB?

Wie?

Voorbereiding

contracten

aanrader

aangifteplichtige

Van ontwerp tot vergunningsaanvraag

vergunningsaanvraag of melding
(+ een haalbaarheidsstudie voor gebouwen groter dan 1000 m²)

verplicht

EPB-verslaggever namens de aangifteplichtige

Aanbesteding

checklist voor stavingsstukken

aanrader

aangifteplichtige

Start van de werken

startverklaring met ventilatievoorontwerp

verplicht

EPB-verslaggever namens de aangifteplichtige

Uitvoering

voorlopige EPB-aangifte

aanrader

EPB-verslaggever

Ingebruikname of einde van de werken

EPB-aangifte met het ventilatieprestatieverslag

verplicht

EPB-verslaggever namens de aangifteplichtige

Bij elke bouwfase is het belangrijk dat de aangifteplichte stavingsstukken verzamelt. Onvoldoende stavingsstukken geven het risico op boetes voor het niet voldoen aan de EPB-eisen.

Doorloop het volledige bouwproces hieronder.

ga naar de volgende fase

pijlpijlpijlpijlpijl

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
Published on: 
13-05-2020