Uitvoering

pijlpijlpijlpijlpijlpijl

 

 

 

Verantwoordelijkheden

 • De EPB-verslaggever houdt tijdens de uitvoering van de werken nauwkeurig alle zaken bij die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw beïnvloeden.
 • Als aangifteplichtige kunt u in deze fase nog bepaalde materiaal- of installatiekeuzes wijzigen, in overleg met de architect en de verslaggever.
 • Wanneer de architect merkt dat uw bouwproject risico loopt (door een slechte keuze van materiaal of installatie) om niet te voldoen aan de EPB-eisen, moet hij dit melden aan u en de verslaggever.

Af te leveren documenten

 • Nuttig, maar niet verplicht: de voorlopige EPB-aangifte.
  Met een voorlopige aangifte kan de verslaggever aftoetsen of de uitvoering (zoals gepland en met eventuele wijzigingen) voldoet aan de regelgeving. U kunt ook nagaan of er administratieve gegevens foutief zijn. Enkel de startverklaring en de definitieve EPB-aangifte zijn verplicht.
 • Ventilatieprestatieverslag  als onderdeel van de EPB-aangifte.
  Na de afwerking van het geplaatste ventilatiesysteem maakt de ventilatieverslaggever een ventilatieprestatieverslag op, volgens het verplichte kwaliteitskader. Dat verslag toont alle behaalde prestaties van het ventilatiesysteem (over roosters, mechanische debieten, warmteterugwinning … ). U geeft dit verslag door aan de verslaggever. Hij of zij rapporteert de gegevens uit het ventilatieprestatieverslag in de voorlopige en in de definitieve EPB-aangifte.

Stavingsstukken

 • Neem foto’s tijdens de werken. Als bouwheer komt u vaak op de werf. Veel belangrijke dingen (bijvoorbeeld: isolatie, vooral vloerisolatie) zijn maar kort zichtbaar en kunnen later niet meer gefotografeerd worden. Beter een foto teveel, dan een foto te weinig!
 • Vraag voor de voorlopige oplevering, de afgesproken gegevens op. Dit gebeurt één keer op het einde of bij iedere aannemer apart. Eens de werken afgerond zijn, is het vaak moeilijker om die stukken nog te bemachtigen. Die stukken zijn nodig voor de EPB-aangifte en voor uw eventuele premiedossier.
 • Heeft u bij de voorlopige oplevering de nodige bewijsstukken ontvangen van de verschillende uitvoerders?
 • Breng uw dossier voor premieaanvraag en het postinterventiedossier tijdig in orde. Daarvoor zijn andere documenten nodig dan voor de EPB-aangifte.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
13-05-2020