Onvoldoende stavingsstukken

Door omstandigheden is het soms onmogelijk om de juiste stavingsstukken te verzamelen (bijvoorbeeld: bij een faillissement van een aannemer, als de woning nog niet af is maar wel in gebruik is genomen ). Indien u zelf tijdens de werken geen stavingsstukken hebt verzameld (o.a. foto’s), is het in dat geval niet mogelijk om bepaalde maatregelen achteraf aan te tonen.

De rekenmethodes voorzien voor een heel aantal technieken en eigenschappen een waarde bij ontstentenis. Dit is een veilige waarde waarmee de verslaggever altijd mag rekenen. U zal hier echter niet altijd een goede energieprestatie mee bereiken of zelfs niet meer aan de eisen voldoen.

Er zijn zelfs zaken waarvoor de methode geen waarde bij ontstentenis kan voorzien (bijvoorbeeld: de dikte en het type van een isolatiemateriaal). In dat geval moet de verslaggever uitgaan van de slechtste situatie: er is geen isolatie aanwezig.

Het tijdig laten indienen van de EPB-aangifte is een wettelijke taak van de aangifteplichtige. De verslaggever is in principe enkel verantwoordelijk voor het correct rapporteren van de reëel uitgevoerde toestand, op basis van het stavingsdossier. Sommige verslaggevers bepalen in hun contract dat ze geen EPB-aangifte kunnen indienen zonder een volledig stavingsdossier. In dat geval loopt u als aangifteplichtige het risico op:

Tip: schenk voldoende aandacht aan het verzamelen van de nodige stavingsstukken in alle fases van het bouwproces. Als u pas na de werken in actie schiet is het misschien al te laat …

Geldig voor alle aanvragen