Opengaande delen: rekenmethode – residentieel (huidig)

Het bijkomende ventilatiedebiet ten gevolge van het manueel openen van opengaande delen wordt bepaald op basis van het beschermd volume van de EPW-eenheid en een factor in functie van het potentieel voor intensieve ventilatie.

Potentieel voor intensieve ventilatie

De bepaling van het potentieel voor intensieve ventilatie gebeurt voor de hele EPW-eenheid. Het potentieel volgt uit onderstaand schema.

745potentieel-intensieve-ventilatie.gif

Aanzienlijke intensieve ventilatiecapaciteit

De aanzienlijke intensieve ventilatiecapaciteit wordt bekeken op het niveau van de volledige EPW-eenheid. Deze is verzekerd in volgende gevallen:

Deze figuur geeft enkele voorbeelden over wat wel en wat niet verstaan wordt onder dwarsventilatie
  • Er is een mogelijkheid tot dwarsventilatie, door verdeelde openingen op minstens 2 gevels, waarvan de oriëntatie minstens 90° verschilt.

Opmerking: met oriëntatie bedoelen we dezelfde oriëntatie als die u invoert in de EPB-software.

Deze figuur geeft enkele voorbeelden weer wat wel en wat niet verstaan wordt onder schouweffect
  • Er is een mogelijkheid tot schouweffect via openingen waarvan de gemiddelde hoogtes zich minstens 3m van elkaar bevinden volgens een verticale as.

Openingen voor intensieve ventilatie

Wat openingen voor intensieve ventilatie zijn en waar u deze moet voorzien, vindt u hier.

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van openingen voor intensieve ventilatie wordt bepaald door regels opgesteld door de minister.

Beveiliging

Een opening voor intensieve ventilatie is beveiligd in volgende gevallen:

  • Het is mogelijk om een bepaalde positie te fixeren, die toelaat dat lucht kan stromen en waarbij de hoogte of breedte beperkt is tot 15cm. Voorbeelden hiervan zijn o.a. vensters met een kipstand, schuifraam dat gefixeerd wordt door het plaatsen van een houten lat, …
  • De opening is uitgerust met een systeem dat de opening verdeelt in elementen waardoor de breedte of hoogte van de luchtstroom niet groter is dan 15 cm. Dit systeem kan vast zijn, of mobiel, maar met vaste posities. Voorbeelden hiervan zijn o.a. inbraakwerende roosters, lamellensysteem,  …

Let op! U moet enkel de toegankelijke openingen voor intensieve ventilatie aftoetsen aan deze voorwaarde.

Let op! De 15cm waarvan sprake gaat om de opening van de luchtstroom. Het gaat hier dus om de hoogte of breedte van de opening in de gefixeerde toestand, en niet om de totale opening van het opengaand deel.

Aanpassing

Een opening voor intensieve ventilatie laat een aanpassing van de opengaande oppervlakte toe wanneer ze minstens één configuratie kan fixeren tussen volledig open en volledig gesloten. Een venster met een draai-kip-configuratie voldoet aan deze definitie. Een venster met enkel een kipfunctie niet, omdat er geen andere configuratie is tussen volledig open (in kipstand) en volledig gesloten.

Automatische regeling

Een opening is voorzien van een automatische regeling indien ze uitgerust is met een gerobotiseerde regeling die zich baseert op metingen van een temperatuursonde in de binnenomgeving.

Let op! Er moet ten minste één van de openingen voor intensieve ventilatie voorzien zijn van dergelijke regeling om positief te kunnen antwoorden op deze vraag. Indien dit een opening is die zich niet in een woonkamer of slaapkamer bevindt, moet deze ook afgetoetst worden aan alle voorgaande vragen.