Hygiënische ventilatie

Hygiënische ventilatie, of basisventilatie, staat synoniem voor continu en gecontroleerd ventileren. Continu, omdat voor een gezond binnenklimaat ventilatie constant moet gebeuren en niet louter op specifieke momenten. Gecontroleerd, omdat we voldoende en tegelijk niet te veel willen ventileren, om het energieverlies te beperken.

Eisen

De ventilatievoorzieningen worden gerealiseerd met verschillende componenten.

De eisen aan die voorzieningen zijn afhankelijk van de aard van de werken (nieuwbouw en ingrijpende energetische renovatie of renovatie) en de bestemming (residentieel of niet-residentieel en industrie). Die eisen vindt u in de bijlage IX en bijlage X aan het Energiebesluit. Bijlage IX baseert zich grotendeels op de Belgische ventilatienorm NBN D50-001 en somt ook de uitzonderingen op die regel op. Bijlage X baseert zich op Europese normering.

Let op! In de bijlage vindt u geen informatie over het gebruik van die ventilatiesystemen en een garantie op een gezonde luchtkwaliteit. Het voldoen aan de opgelegde minimumeisen is geen garantie om op elk moment en op alle plaatsen de gewenste luchtkwaliteit te bereiken.

Geldig voor alle aanvragen

Published on: 
17-12-2018