Tappunten: impact op het resultaat

Op basis van het type eenheid (EPW of EPN) en de ingevoerde tappunten wordt de netto-energiebehoefte voor sanitair warm water bepaald. Als bijvoorbeeld een douchewarmteterugwinapparaat wordt toegepast bij één of meerdere tappunten, kan dit een effect hebben op de netto-energiebehoefte.

Op basis van de netto-energiebehoefte en het systeemrendement wordt de bruto-energiebehoefte voor sanitair warm water bepaald. Het systeemrendement is afhankelijk van de manier waarop het tappunt aangesloten is: rechtstreeks op de opwekker via een gewone tapleiding, via een tapleiding aangesloten op een circulatieleiding of een tapleiding aangesloten op een combilussysteem.

Tappunten die buiten een EPB-eenheid liggen, kunnen ook een effect hebben op het systeemrendement als ze zijn aangesloten op een gedeelde circulatieleiding of combilus.

Geldig voor alle aanvragen

Regelgeving
Published on: 
31-08-2018