Combilus: werking

Componenten van een combilus

Een combilus bestaat uit 3 componenten:

  • Centrale opwekker: die zorgt voor de opwarming van het water. De centrale opwekker kan gecombineerd zijn met een opslagvat.
  • Ringleiding: die zorgt voor de circulatie tussen de centrale opwekker of een centraal opslagvat en de aangesloten EPB-eenheden.
  • Afgiftesysteem: dat zorgt ervoor dat de warmte voor warm tapwater en ruimteverwarming afgegeven wordt van de ringleiding aan de aangesloten EPB-eenheid. Meestal is er nog een aftakleiding tot bij het afgiftesysteem.

Er zijn twee types afgiftesystemen:

  • Via een doorstroomwarmtewisselaar, ook afleverset genoemd.
  • Via een opslagvat, ook satellietboiler genoemd.

Werkingstijd van een combilus

De combilus is in bedrijf als de circulatiepomp is ingeschakeld. Aangezien de combilus wordt toegepast voor verschillende EPB-eenheden of voor een collectieve wooneenheid, wordt in de rekenmethodiek verondersteld dat het systeem continu in bedrijf is, ook al is het systeem in realiteit in sommige gevallen enkele uren per dag buiten bedrijf.

Een combilus werkt doorgaans ofwel het hele jaar ofwel alleen in de winter:

  • het hele jaar: voor ruimteverwarming en warm tapwater tijdens de wintermaanden en voor warm tapwater tijdens de zomermaanden.
  • Enkel tijdens de wintermaanden: de satellietboilers bevatten elektrische weerstanden. Tijdens de zomermaanden, als er geen netto energiebehoefte voor ruimteverwarming is, worden deze elektrische weerstanden gebruikt voor de opwekking van warm tapwater.

Geldig voor alle aanvragen