Problemen met de energieprestatiedatabank en de EPB-software

Energieprestatiedatabank

In de onderstaande lijst worden de geplande onbeschikbaarheden van de databank getoond.  Ook bij onverwachte problemen, kunt u hier de oorzaak van het probleem vinden en wanneer het probleem zal opgelost zijn.

 

EPB - software 3G

Wanneer u denkt een bug te hebben gevonden in de EPB-software 3G, kunt u hier nagaan of het VEA al op de hoogte is van het probleem en wat de status ervan is (bijvoorbeeld: 'wordt onderzocht' of 'zal opgelost zijn in de versie ... op xx/xx/20xx').
Let op: specifieke bugs en problemen (eigen aan uw PC of project) kunt u ons nog altijd melden

Omschrijving en toepassingsgebied en de eventuele workaround en status
Datum (versie)

Omschrijving en toepassingsgebied

Eventuele workaround en status

08/09/2020 (11.0.0 en 11.0.1)

Omschrijving:  Op het EPW-formulier staat vermeld dat de beschaduwing forfaitair in rekening werd gebracht. De berekeningen zelf zijn wel correct.

Toepassingsgebied: Alle EPW-projecten met een E-peil eis waarbij de beschaduwing in detail is ingegeven.

Workaround:  Er is geen workaround.

Status: Volgende fixrelease (11.0.2), deze zal verschijnen op 14/09/2020

08/09/2020 (11.0.0 en 11.0.1)

Omschrijving:  De validatie 'Het mechanische toevoerdebiet in ruimte 'x' is kleiner dan het vereiste debiet. Gelieve een andere berekeningswijze voor het berekenen van de hulpenergie te selecteren' zal onterecht de berekening van het E-peil blokkeren.

Toepassingsgebied: Alle projecten met ventilatiesysteem C waarbij voor de berekeningsmethode van de ventilatoren (hulpenergie) wordt gekozen voor de methode van gemeten ventilatorverbruik.

Workaround:  Er is geen workaround.

Status: Volgende fixrelease (11.0.2), deze zal verschijnen op 14/09/2020

08/09/2020 (11.0.0 en 11.0.1)

Omschrijving: Voor deze luchtlagen worden overbodig de mechanische bevestigingen opgevraagd.

Toepassingsgebied: Alle projecten met een scheidingsconstructie die een homogene laag van het type 'matig geventileerde luchtlaag' of 'niet geventileerde luchtlaag' heeft.

Workaround:  U duidt aan dat er geen mechanische bevestigingen zijn voor deze laag.

Status: Volgende fixrelease (11.0.2), deze zal verschijnen op 14/09/2020

08/09/2020  (11.0.0 en 11.0.1)

Omschrijving: Bij deze projecten vraagt de software op een ontwerpvertrektemperatuur in te geven. Dit is hier echter niet van toepassing.

Toepassingsgebied: Alle projecten met een lucht-lucht warmtepomp.

Workaround:  U kunt als ontwerpwaarde 24°C invullen.

Status: Volgende fixrelease (11.0.2), deze zal verschijnen op 14/09/2020

27/08/2020 (11.0.0 en 11.0.1)

Omschrijving: Er wordt steeds gerekend zonder bypass. Hierdoor zijn de oververhitting en het E-peil te hoog.

Toepassingsgebied: Alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2019, met een ventilatiesysteem D met een WTW met een bypass.

Workaround: Pas het veld "Automatische regeling" aan (bijvoorbeeld van "ja" naar "neen" en daarna terug naar "ja"). Daarna past u "aanwezigheid van een bypass" aan.

Status: Volgende fixrelease (11.0.2), deze zal verschijnen op 14/09/2020

27/08/2020 (11.0.0 en 11.0.1)

Omschrijving: De software geeft als ontbrekende invoer voor het berekenen van het E-peil de opmerking  ‘VRF systeem kan gelijktijdig koelen en verwarmen’. Dit item kan echter nergens aangevinkt worden waardoor er ook geen E-peil kan berekend worden.

Toepassingsgebied: Alle projecten met een datum van de bouwaanvraag vanaf 01/01/2019, die gebruik maken van een VRF.

Workaround: Er is geen workaround

Status: Volgende fixrelease (11.0.2), deze zal verschijnen op 14/09/2020

25/08/2020 (11.0.0 en 11.0.1)

Omschrijving: Er ontbreken resultaten op het EPB-rapport.

Toepassingsgebied: Alle projecten.

Workaround: Er is geen workaround

Status: Nog onbekend 

20/07/2020 (11.0.0 en 11.0.1)

Omschrijving: Er treedt een fout op bij het bijwerken van de resultaten voor een IER.

Toepassingsgebied: De fout zal optreden voor projecten IER bij muren met een samengestelde laag waarbij gekozen wordt voor 'Nieuwe of vernieuwde constructie' = 'Neen' en 'Is de samenstelling van de constructie helemaal gekend' = 'Neen'

Workaround:

- Pas de vraag 'Nieuwe of vernieuwde constructie' of 'Is de samenstelling van de constructie helemaal gekend' aan naar 'Ja' voor alle muren die aan bovenstaande voorwaarde voldoen.
- Start de berekeningen.
- Zet de vraag terug op "Neen".

Let wel op: na een aanpassing aan een laag van de constructie zal bovenstaande work around soms opnieuw moeten worden toegepast. Er is helaas momenteel geen andere work around mogelijk.

Status: Volgende fixrelease (11.0.2), deze zal verschijnen op 14/09/2020

06/07/2020 (11.0.0)

Omschrijving: Bij aanpassingen aan de bouwknopen springt het scherm telkens terug naar boven.

Toepassingsgebied : alle projecten

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: wordt opgelost in een fixrelease die in oktober wordt gereleaset (datum nog niet beslist)

02/07/2020 (11.0.0)

Omschrijving : de globale bibliotheek is verloren gegaan door de automatische update naar versie 11.0.0 van de EPB-software. Dit probleem doet zich voor omdat dit de eerste maal is dat een automatische update gebeurt van een 'major-versie', namelijk van 10.5.5 naar 11.0.0 (in plaats van bijvoorbeeld 10.5.3 naar 10.5.5).  Wij zullen er voor zorgen dat dit probleem zich bij een volgende automatische update niet meer voordoet. 

Toepassingsgebied : alle projecten

Workaround :

- Open de vorige versie van de EPB-software en exporteer de bibliotheek (kies bovenaan in het menu 'bilbiotheek' voor 'exporteer gegevens'. 

- Sluit de vorige versie van de EPB-software en open de versie 11.0.0 van de EPB-software

- Importeer hier het bestand dat u zonet hebt geëxporteerd.  Dit kan opnieuw via het menu 'bibliotheek'. Kies hier voor 'importeer gegevens'. 

Indien u de vorige versie 10.5.5 niet meer hebt staan, kunt u deze hieronder downloaden. De bibliotheek die u had staan in deze versie, zal opnieuw verschijnen.

- Versie 10.5.5 windows 

- Versie 10.5.5 windows x64 

- Versie 10.5.5 MACos

- Versie 10.5.5 MACos JRE

- Versie 10.5.5 Linux

23/04/2020 (10.5.5 of ouder)

Omschrijving: Op deze schermen is de weergave soms heel klein en niet meer werkbaar.

Toepassingsgebied: Alle verslaggevers die werken met een hoge resolutie scherm

Workaround:

- Sluit de software af
- Ga naar de installatiefolder (meestal is dit C:/PEB/10.5_x64)
- Ga in de map jre1.8.0_172 en dan 'bin'
- Zoek naar javaw.exe.
- Klik hierop met de rechtermuisknop en kies 'Properties'
- Ga naar het tabblad 'Compatibility'
- Duid "Override high DPI scaling behavior" aan.
- Sla dit bestand op en start de software opnieuw op

Status: nog in te plannen
 

03/10/2018 (9.5.2 en oudere versies)

Omschrijving: bij MAC-computers kan het gebeuren dat de pop-up vensters openen op de achtergrond, waardoor u deze niet meteen opmerkt. Dit probleem heeft te maken met JAVA.

Toepassingsgebied: alle MAC-gebruikers

Workaround: er is geen workaround mogelijk.

Status: nog in te plannen

 

Geldig voor alle aanvragen