Call kleine en middelgrote windturbines

Sinds 17 mei 2021 werd deze call onderdeel van de call groene stroom.

Dit steunprogramma richt zich tot de investering in windturbines op land met een bruto nominaal vermogen per turbine groter dan 10 kWe tot en met 300 kWe. Het steunprogramma is enkel van toepassing voor nieuwe windturbines in het Vlaamse Gewest en voor windturbines waarvoor geen groenestroomcertificaten zijn toegekend of kunnen worden toegekend. De steun wordt toegekend in de vorm van een investeringssubsidie.

Wie investeert in kleine en middelgrote windturbines die voldoen aan de voorwaarden kan steun aanvragen tijdens de oproep voor projecten ('call'). De derde call liep van 16 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020. (De sluiting van de call, oorspronkelijk voorzien op 26 mei 2020, werd omwille van de coronapandemie met drie maanden uitgesteld).

Bij elke call worden de ontvankelijke investeringsprojecten beoordeeld en gerangschikt. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over de gunstig gerangschikte investeringsprojecten tot de budgettaire enveloppe opgebruikt is.

Sinds 17 mei 2021 werd deze call onderdeel van de call groene stroom.

Ook interessant

Handleiding voor het aanvragen van steunpdf bestandHandleiding steunaanvraag (556 kB)

Rangschikking van de winnende projecten

Published on: 
27-03-2019