Downloads voor bouwers en verbouwers

Rechten en plichten
  • Beknopt overzicht van rechten en plichten van alle betrokkenen
  • Information concernant les droits et les obligations de toutes les parties concernées
Wat gebeurt bij verkoop van een wooneenheid ?

De akte werd verleden op 22 augustus 2008 of later:

Zijn er uitzonderingen ?

Overzicht van de uitzonderingen

Welke werkzaamheden bestaan er ?

Overzicht van de werkzaamheden

Wat kan de bestemming zijn ?
Wat gebeurt er bij een overtreding ?
Wil je meer doen dan de regelgeving vraagt ?

Wat is een BEN-woning ?

Wat is een BEN-school of kantoor ?