Vlaams energiebeleid

Vlaanderen is energie. Daarvoor is een krachtig energiebeleid nodig. Met oog voor energiebesparing, maar ook voor de groene productie van energie. En specifieke maatregelen voor wie het niet gemakkelijk heeft.

De regelgeving

In België zijn zowel de gewesten als de federale overheid bevoegd voor energie. De decretale basis van het Vlaams energiebeleid is terug te vinden in het Energiedecreet. De uitvoeringsbepalingen in het Energiebesluit en haar diverse ministeriële besluiten.

Missie, visie, waarden,  taken, prioriteiten van VEA ...

Voor de huishoudens, kwetsbare doelgroepen en bouwprofessionals worden energieconsulenten gesubsidieerd die voor hun doelgroep een eerste aanspreekpunt zijn voor energie.

Leer al spelend energie te besparen met Energiewijs, een online spel voor kinderen.