Herinneringsbrief en ingebrekestelling

Een klant die zijn energiefactuur niet betaalt binnen de vermelde betalingstermijn, krijgt van de leverancier een herinneringsbrief. Als de klant binnen de 15 dagen na de verzending van deze herinneringsbrief geen regeling voor betaling van de factuur treft, volgt een aangetekende ingebrekestelling. Beide brieven vermelden duidelijk de verdere procedure die gevolgd zal worden als de klant niet reageert:

  • de mogelijkheid tot opzeg van het leveringscontract;
  • de procedure voor plaatsing van een budgetmeter en de minimale levering op 10 ampère;
  • de procedure voor het afsluiten van elektriciteit en/of aardgas.

Verder wijzen de brieven ook op de mogelijkheid om een afbetalingsplan uit te werken met de leverancier, het OCMW of een erkende instelling voor schuldbemiddeling.