Toegankelijkheid opengaande delen (huidig)

Definitie

De figuur verduidelijkt de definitie van toegankelijke openingen voor intensieve ventilatie.

Openingen voor intensieve ventilatie zijn toegankelijk als de opening geheel of gedeeltelijk gelegen is in:

 • de uitwendige scheidingsconstructie van de EPW-eenheid tot een maximale hoogte van 2,4 m vanaf het aansluitende terrein, of
 • een inbraakvlak van de EPW-eenheid
De figuur verduidelijkt de uitzondering op definitie van toegankelijke openingen voor intensieve ventilatie.

Als uitzondering hierop geldt dat de opening niet toegankelijk is als de afzakafstand in de woning groter is dan 3,5 m.

Inbraakvlak

Een inbraakvlak is dat deel van het dak- en geveloppervlak dat bereikbaar is vanaf een bereikbaarheidsvlak.

De afmetingen van het inbraakvlak hangen af van de helling van het dak- of geveloppervlak.

Helling Afmetingen inbraakvlak Figuur
helling = 90°

Het inbraakvlak heeft volgende afmetingen:

 • breedte = breedte van het bereikbaarheidsvlak + 1,0 m extra aan weerszijden
 • hoogte = 2,4 m ten opzicht van het bereikbaarheidsvlak
De figuur toont de bepaling van het inbraakvlak bij een helling van negentig graden en een helling kleiner dan of gelijk aan 40 graden.
40° < helling < 90°

Bepaal het inbraakvlak volgens de methode van projectie met behulp van 2 verticale hulpvlakken:

 • eerste verticale hulpvlak, zoals bepaald voor het oppervlak met een helling van 90°
 • tweede verticale hulpvlak, oneindig groot, op een afstand van 1,0m vanaf het eerste verticale hulpvlak

Het inbraakvlak is vervolgens de horizontale projectie van het eerste hulpvlak op de uitwendige scheidingsconstructie tot aan het tweede verticale hulpvlak.

De figuur toont de bepaling van het inbraakvlak bij een helling gelegen tussen veertig en negentig graden.
helling ≤ 40° Als het vlak ook een bereikbaarheidsvlak is, is het volledige vlak een inbraakvlak. De figuur toont de bepaling van het inbraakvlak bij een helling van negentig graden en een helling kleiner dan of gelijk aan 40 graden.

Bereikbaarheidsvlak

Een bereikbaarheidsvlak is een vlak dat zeker volgende eigenschappen heeft:

 • maximale hellingshoek van 40°
 • capaciteit om minimaal een gewicht van 50 kg te dragen

Daarnaast heeft het bereikbaarheidsvlak ook één van volgende eigenschappen:De figuur toont de verschillende bereikbaarheidsvlakken bij een woongebouw.

 • het vlak is aansluitend terrein en/of aansluitend wateroppervlak
 • het vlak is een vloer van gemeenschappelijke delen van een woongebouw
 • het vlak is vanaf het aansluitende terrein toegankelijk via een vaste trap
 • het vlak heeft een minimale afmeting van 0,4 x 0,4 m en het laagste punt ervan ligt maximaal 3,5 m hoger dan het aansluitend terrein en aansluitend wateroppervlak
 • het vlak heeft een minimale afmeting van 0,4 x 0,4 m, het laagste punt ervan ligt maximaal 3,5 m hoger dan de vloer van de gemeenschappelijke delen van een woongebouw en ligt minimaal aan één zijde, minimaal 1,0 m terug ten opzichte van de rand van de eronder gelegen vloer van de gemeenschappelijke circulatieruimte van een woongebouw
 • het vlak heeft een minimale afmeting van 0,4 x 0,4 m, het laagste punt ervan ligt maximaal 2,4 m hoger dan het voorgaande bereikbaarheidsvlak en ligt minimaal aan één zijde, minimaal 1,0 m terug ten opzichte van de rand van het voorgaande bereikbaarheidsvlak
 • het vlak heeft een minimale afmeting van 1,0 x 0,4 m, het laagste punt ervan ligt maximaal 3,5 m lager dan het voorgaande bereikbaarheidsvlak en ligt minimaal aan één zijde, minimaal 1,0 m terug ten opzichte van de rand van het voorgaande bereikbaarheidsvlak

 

Geldig voor

 • aanvragen vanaf 01/01/18 én
 • aangiftes vanaf 10/08/18
Published on: 
09-07-2019