Ontwerptips

U hebt keuze uit vijf opties die zorgen voor hernieuwbare energie in de vorm van warmte of elektriciteit. Ze hebben elk hun voor- en nadelen. Uw budget kan mee uw keuze bepalen, maar ook bijvoorbeeld de oriëntatie en de oppervlakte van uw stuk grond. U kunt ook meerdere opties combineren. Een zesde optie is investeren in een hernieuwbaar energieproject: participatie.

Wat als hernieuwbare energie geen optie is?

Een bouwproject kan om praktische redenen (bijvoorbeeld: oriëntatie, te weinig grondoppervlak) niet of onvoldoende gebruik maken van hernieuwbare bronnen. Het is ook mogelijk dat de hernieuwbare systemen niet geïntegreerd zijn volgens de kwaliteitseisen.

Voor bouwprojecten die niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel hernieuwbare energie, verstrengt het maximale E-peil met 10%. Op die manier kan een gebouw waarin het niet haalbaar is om hernieuwbare energie in te zetten, toch voldoen.

Voorbeeld

Voor een woning met bouwaanvraag in 2021 wordt de eis 10% strenger, dus E27 in plaats van E30. U kunt verschillende maatregelen treffen om aan het strengere E-peil te voldoen:

  • bijkomende isolatie voorzien,
  • een efficiëntere verwarmingsinstallatie gebruiken,
  • een ventilatiesysteem met warmteterugwinning en/of vraagsturing installeren,
  • luchtdichter bouwen ...

Geldig voor alle aanvragen vanaf 2014

Published on: 
10-05-2021