Installatie-eisen

Wat zijn 'installatie-eisen'?

Binnen de EPB-regelgeving omvat 'installatie-eisen':

  • eisen aan de installaties voor verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie en verlichting (die laatste enkel bij niet-residentiële gebouwen);
  • voor aanvragen tot en met 31 december 2021 komt daar nog bij: het plaatsen van energieverbruiksmeters is verplicht voor bepaalde grote installaties. Door het energieverbruik op te volgen via verbruiksmeters, kan energieverlies opgespoord en bijgestuurd worden. 

Het grootste deel van de toestellen op de markt voldoen aan de opgelegde installatie-eisen, op voorwaarde dat de gehele installatie (dus het toestel, maar ook de inregeling, isolatie van leidingen en kanalen … ) geplaatst is volgens de goede praktijk.

De EPB-verslaggever bekijkt het voldoen aan de eisen via de EPB-software. Een volledig overzicht van de installatie-eisen vindt u in de onderstaande pagina.

Voor welke gebouwen en welke werken?

Voor aanvragen vanaf 1 januari 2015 gelden er eisen op de installaties van renovaties. Voor aanvragen vanaf 1 maart 2017 gelden deze eisen ook voor nieuwe industriegebouwen.

In het algemeen geldt voor renovatiewerken:

Renovatiewerken aan installaties Installatie-eisen van toepassing?

Installaties worden nieuw geplaatst, vernieuwd of vervangen.

ja

Verplaatsen of uitbreiden van een bestaande installatie (≥ als 'vernieuwen' beschouwd). ja
Installaties waaraan geen werkzaamheden worden uitgevoerd. neen
Tijdelijk demonteren en opnieuw plaatsen van dezelfde installatie op exact dezelfde plaats (≥ niet als 'vernieuwen' beschouwd). neen

Enkel de sanitaire uitrustingen (lavabo’s, kranen, douches … ) worden vervangen en niet de leidingen of de warmteopwekker.

neen

Merk op:

Geldig voor aanvragen vanaf 2015

Regelgeving
Published on: 
30-04-2020