Vrijstaande zorgwoningen

Definitie en regelgeving

Vrijstaande gebouwen kleiner dan 50 m² zijn per definitie niet EPB-plichtig: ze moeten niet aan EPB-eisen voldoen, en het is niet verplicht een EPB-verslaggever te betrekken. 

In april 2021 werd een wijziging van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening goedgekeurd, waarin het toepassingsgebied van zorgwonen werd uitgebreid naar bestaande bijgebouwen en tijdelijke verplaatsbare constructies in de nabijheid van de hoofdwoning.

  • Vrijstaande zorgwoningen vanaf 50 m² moeten, sinds 2006 al, voldoen aan de EPB-eisen voor nieuwe woongebouwen.
  • Voor vrijstaande zorgwoningen kleiner dan 50 m² is, in navolging van het uitbreiden van het toepassingsgebied, het Energiebesluit gewijzigd. Daardoor zijn vrijstaande zorgwoningen met een melding vanaf 2022 ook EPB-plichtig. 

In zorgwoningen vertoeven zorgbehoevende personen doorgaans voor langere tijd. Het is belangrijk dat de energieprestaties en het binnenklimaat van deze wooneenheden optimaal zijn. 

EPB-eisen

Omdat vrijstaande woningen kleiner dan 50 m² EPB-plichtig zijn, moet van bij de start van de werken een EPB-verslaggever betrokken zijn en is een startverklaring en EPB-aangifte vereist. 

Vrijstaande zorgwoningen kleiner dan 50 m² moeten niet voldoen aan het volledige EPB-eisenpakket:

  • omdat bij de ontwikkeling van het S-peil geen rekening werd gehouden met zeer kleine eenheden, is het S-peil niet van toepassing voor dit type zorgwoning;
  • deze zorgwoningen hebben geen aparte eis op de oververhittingsindicator, maar deze wordt wel nog altijd gebruikt voor de koelingsberekening in het E-peil. De nodige aandacht voor oververhitting blijft dus belangrijk. 

Geldig voor meldingen vanaf 02/01/22

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening:

Energiebesluit: gepubliceerd op 23/12/2021

Published on: 
09-04-2021