Windenergie

Windturbines komen pas tot stand na een grondig onderzoek. Het doel daarvan is de impact op mens en natuur aanvaardbaar te houden en de voordelen zo goed mogelijk te benutten.

Omdat het inplanten van windturbines invloed heeft op uiteenlopende terreinen is een brede kijk nodig. Daarvoor riep de Vlaamse overheid een Interdepartementale Windwerkgroep in het leven.

Amper 9% van de Vlamingen ziet liever geen windturbines in eigen gemeente. Weerstand is vaak een gevolg van vooroordelen. Heel wat bezwaren en bekommerissen vragen om nuancering.

Steun via

De Vlaamse overheid maakte een richtkader en randvoorwaarden op voor het inplanten van windturbines. Dit biedt een houvast aan zowel de bouwer als de overheid die vergunningen verleent.

afbeelding stroomvoorspellerHoeveel stroom van zon en wind vandaag? En morgen?

Hoeveel windturbines staan er vandaag in Vlaanderen, onze provincies en gemeenten?

Icoon wind

SGS onderzocht - in opdracht van de Vlaamse overheid - de veiligheid van windturbines en ontwikkelde een handige tool om de haalbaarheid van een windturbineproject in te schatten.

Voor gezinnen

Informatie over

Nuttige websites
Published on: 
17-06-2019