Melden van deelnemers aan het examen

Sinds 1 januari 2018 moet een erkende exameninstelling na afloop van het examen tot EPB-verslaggever, de gegevens van alle deelnemers (naam, EP-code, Rijksregisternummer, gevolgde basisopleiding) aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap bezorgen.   

Let op! Vóór 2018 moesten erkende opleidingsinstellingen de gegevens van de deelnemers aan een opleiding aan het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap bezorgen. Vanaf 2018 bezorgt u zowel de gegevens van de opleiding, als van de examen, in 1 tabel.

Praktisch

U laadt zo snel mogelijk na afloop van het examen het ingevulde excelsjabloon  met de deelnemers op, in de energieprestatiedatabank.

Privacy

Omdat hierbij een uitwisseling gebeurt van persoonsgegevens, moet u de bepalingen van 'de privacywet' en van 'de WRR' naleven:

  • de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  • de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.