Minister Demir helpt de energiescanbedrijven door de coronacrisis

  • 13 januari 2021

Op initiatief van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir besliste de Vlaamse Regering om een corona ondersteuning te geven aan 24 energiescanbedrijven uit de sociale economie. Ze maakt hiervoor een budget van bijna 700.000 euro voor vrij. In normale omstandigheden voeren deze zogenaamde 'energiesnoeiers' 20.000 gratis energiescans uit per jaar bij mensen uit kwetsbare groepen die daarbij tips krijgen voor energiebesparende maatregelen. Aangezien dit enkel mogelijk is via huisbezoeken staan deze bedrijven al sinds het begin van de coronacrisis grotendeels op non-actief, waardoor ze zonder inkomsten vielen. Minister Demir schiet hen nu te hulp: “De energiescans zijn een essentieel onderdeel in de Vlaamse aanpak van energiearmoede. Om te vermijden dat de uitvoerders door de coronacrisis en het wegvallen van de inkomsten in hun voortbestaan worden bedreigd, zullen we hen in 2021 ondersteunen door tijdelijk hogere vergoedingen voor de uitgevoerde energiescans uit te betalen.”

 

De energiescan is een huisbezoek waarbij de energiesnoeiers de energetische situatie van de woning en het gedrag van de bewoners in kaart brengen. Zo komt u te weten hoe u energie kunt besparen. De basisscan bestaat uit een screening van de energiefactuur en het potentieel voor energiebesparing in de woning, gevolgd door een uitleg over de verschillende bestaande premies en renteloze lening voor kwetsbare huishoudens. De energiescanner installeert ook een gratis pakket met allerhande energiebesparend materiaal, zoals spaarlampen, een spaardouchekop en tochtstrips. Tijdens een mogelijk volgend bezoek focust een opvolgscan op verdere begeleiding bij energieproblemen, energiebesparende investeringen of een verandering van leverancier.

 

Gezien het niet-essentiële karakter van dit soort activiteiten via de Ministeriële Besluiten inzake corona werden sinds het uitbreken van de pandemie op 13 maart geen scans meer uitgevoerd. Vanaf 2 juni konden een aantal scanbedrijven het werk met mondjesmaat hervatten, maar door een nieuwe verscherping van de maatregelen op 30 oktober 2020 is van een complete heropstart nooit sprake geweest. Daarnaast ziet het ernaar uit dat de vraag bij het publiek nog een tijd gevoelig lager zal liggen.

 

Post-covid meer nood aan bestrijding energie-armoede

De financiering van deze gratis energiescans gebeurt met Vlaamse middelen en is 100% resultaatsgebonden met een vaste vergoeding per scan. Aangezien de sluiting er kwam uit overmacht kunnen de meeste medewerkers terugvallen op technische werkloosheid. Een aanzienlijk deel van de kosten blijft echter doorlopen. “Zonder steunmaatregelen ondermijnt deze situatie de slagkracht en impact van de sector en komt de tewerkstelling mogelijks in het gedrang. Tegelijkertijd zal erin de periode post-COVID net meer nood zijn aan maatregelen ter bestrijding van energiearmoede, onder meer via de energiescans”, zegt minister Demir.

 

Om hieraan tegemoet te komen, zullen de energiescanbedrijven in 2021 een bijkomende vergoeding  per uitgevoerde energiescan ontvangen voor een totaal van bijna 700.000 euro. Met deze beslissing draagt de minister verder bij aan de beleidsdoelstellingen van het Vlaams regeerakkoord om kwetsbare gezinnen te blijven ontzorgen en om energiearmoede structureel te bestrijden.

Published on: 
13-01-2021