Overzicht oorspronkelijke bandingfactoren groene stroom en WKK

De oorspronkelijke afgetopte bandingfactoren voor alle representatieve projectcategorieën, vindt u in deze overzichten.

De waarden in de overzichten komen uit deel 1 (bandingfactor voor nieuwe projecten) van het jaarlijks evaluatierapport, met uitzondering van de waarden aangeduid met *. Deze aangeduide bandingfactoren zijn geactualiseerd n.a.v. de gewijzigde vennootschapsbelasting en zijn van toepassing vanaf augustus 2019. Meer informatie kan u terugvinden in het Energiedecreet, artikel 7.1.4/1, §4, 4e lid.

WKK-projecten

Groenestroomprojecten

De oorspronkelijke bandingfactoren voor deze projectcategorieën kan u terugvinden in de ministeriële besluiten per startdatum:

Geactualiseerde bandingfactoren zon en wind

De bandingfactor voor bestaande zon- en windprojecten wordt jaarlijks geëvalueerd. De waarden van onderstaande overzichten komen uit deel 2 (actualisaties voor lopende projecten) van de individuele evaluatierapporten.