Projectcategorieën groene stroom voor installaties met startdatum van 1 april 2018 tem 31 december 2018

Eén van de voorwaarden om groenestroomcertificaten te ontvangen is dat de installatie een projectcategorie heeft. Als er voor uw installatie met startdatum na 1 januari 2013 geen projectcategorie is, kan u geen groenestroomcertificaten verkrijgen. De representatieve projectcategorieën voor groene stroom zijn bepaald in artikel 6.2/1.2 van het Energiebesluit.

De representatieve projectcategorie bepaalt samen met de startdatum welke bandingfactor voor de installatie van toepassing is.

Let op, wijzigingen aan de installatie moet u onmiddellijk melden aan VEKA, of in het geval van zonne-energie aan de netbeheerder.

Onderstaand schema geeft een overzicht van de projectcategorieën voor groenestroominstallaties met startdatum van 1 april 2018 tot en met 31 december 2018.

Projectcategorieën groene stroom voor installaties met een startdatum vanaf 1 april 2018 tem 31 december 2018
Published on: 
24-09-2019