Premie voor zonnepanelen 2021

Wie investeert in zonnepanelen kan hiervoor een premie krijgen.

Voor welke woningen?
 • woningen
 • appartementen
 • appartementsgebouwen
 • aangesloten op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2014
 • of waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend én waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen én de EPB-aangifte tijdig werd ingediend
 • voor sloop- en herbouwprojecten geldt de datum waarop de omgevingsvergunning werd verleend en niet de oorspronkelijke datum van aansluiting op het elektriciteitsnet

Ook voor niet-woongebouwen zijn er premies.

Voorwaarden?

Bekijk alle voorwaarden en technische eisen op het informatieblad van netbeheerder Fluvius. Hieronder worden enkel de belangrijkste opgesomd:

 • nieuwe zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner dan of gelijk aan 10 kVA
 • de aannemer die de installatie plaatst beschikt over certificaat van bekwaamheid (RESCert) of laat de geplaatste installatie valideren/controleren door een persoon die hierover beschikt
 • geplaatst op een dak van een gebouw, dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw wordt verwarmd
 • in dienst genomen in 2021
 • eenmalig, één per woning of wooneenheid
 • achter het aansluitingspunt zijn of waren nog geen zonnepanelen in  dienst (met uitzondering van eigendomsoverdracht waarbij de installatie voorafgaand aan de eigendomsoverdracht werd verwijderd)
 • de geplaatste zonnepanelen moeten uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn
 • de zonnepanelen mogen gedurende minstens vijftien jaar na indienstname niet verplaatst  worden naar een ander perceel
 • de zonnepanelen mogen niet uitgebreid worden met een installatie die geniet van de regeling van de ‘terugdraaiende teller’, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van het recht op de terugdraaiende teller
 • de premieaanvraag moet binnen de 3 maanden na indienstname worden ingediend.
 • conform artikel 3.1.52, §1, vijfde lid van het Energiebesluit van 19 november 2010 moet een digitale meter worden geplaatst binnen de negentig dagen na de aanmelding van een nieuwe PV-installatie. De premie wordt pas uitbetaald nadat er een digitale meter is geplaatst.
 • het is verboden om zonnepanelen te bevestigen op een asbesthoudende dakbekleding of een asbesthoudend onderdak (volgens artikel 33/1 van het Materialendecreet dat in werking getreden sinds 27/4/2019).
Bedrag?
  algemene doelgroep beschermde afnemer
enkel een elektriciteitsmeter dag of dag/nacht € 300/kWp voor de eerste 4 kWp  en € 150/kWp van 4 tot 6 kWp, max € 1500 en  max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 360/kWp voor de eerste 4 kWp  en € 180/kWp van 4 tot 6 kWp, max € 1800 en  max 48% van het factuurbedrag incl. btw
ook een meter uitsluitend nachttarief voor elektriciteit € 300/kWp voor de eerste 4 kWp  en € 150/kWp van 4 tot 6 kWp, max € 1500 en  max 40% van het factuurbedrag incl. btw € 360/kWp voor de eerste 4 kWp  en € 180/kWp van 4 tot 6 kWp, max € 1800  en  max 48% van het factuurbedrag incl. btw

 Als de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus de premie aanvraagt voor verschillende wooneenheden, bedraagt de premie per appartement maximaal 40% van de factuurbedragen, inclusief btw met een maximum van € 1500 per wooneenheid.

Enkele voorbeelden:
Stel u bent geen beschermde afnemer en neemt in 2021 een nieuwe installatie in dienst:

 • 12 zonnepanelen van 320 Wp, samen goed voor een vermogen van 3,84 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 3,84 x 300 euro = 1152 euro.
 • 18 panelen van 300 Wp, samen goed voor een vermogen van 5,40 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 1,40 x 150 euro = 1410 euro.
 • 34 panelen van 290 Wp, samen goed voor een vermogen van 9,86 kWp. Indien u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een premie van 4 x 300 euro + 2 x 150 euro = 1500 euro.


De premie zal dalen vanaf 2022 2023:

jaar van indienstname zonnepanelen verwachte* premie
1/1/2022 - 31/12/2022 € 225/kWp voor de eerste 4 kWp  en € 112,50/kWp van 4 tot 6 kWp, max € 1125 De Vlaamse regering besliste om de premie niet te laten dalen in 2022, we behouden dus de premiehoogte die in 2021 van toepassing was:
€ 300/kWp voor de eerste 4 kWp  en € 150/kWp van 4 tot 6 kWp, max € 1500  max 40% van het factuurbedrag incl. btw
1/1/2023 - 31/12/2023 € 150/kWp voor de eerste 4 kWp  en € 75/kWp van 4 tot 6 kWp, max € 750 en  max 40% van het factuurbedrag incl. btw
1/1/2024 - 31/12/2024 € 75/kWp voor de eerste 4 kWp  en € 37,50/kWp van 4 tot 6 kWp, max € 375 en  max 40% van het factuurbedrag incl. btw
vanaf 1/1/2025 geen premie meer voorzien

* De hoogte van de premie wordt elk najaar geëvalueerd en kan in functie van de marktomstandigheden bijgestuurd worden voor het volgende jaar.

 

Wie kan de premie aanvragen?

De investeerder in de zonnepanelen kan de premie aanvragen.

Woont u in een woongebouw met gedwongen mede-eigendom (bv. appartement, cohousing, …),  dan wordt de premie voor zonnepanelen verleend aan:

 • de vereniging van mede-eigenaars als de zonnepanelen in een gemeenschappelijk deel worden geplaatst;
 • degene die de factuur betaalt, als de zonnepanelen in een privédeel worden geplaatst.

Als het gaat om een gezamenlijke investering met een gezamenlijke factuur voor een investering in een privédeel, dan kan de vereniging van mede-eigenaars mits schriftelijk akkoord van alle individuele eigenaars, de premieaanvraag indienen.

Bent u voor deze investering een energielening aangegaan bij een energiehuis? Dan vraagt het energiehuis in uw naam en voor uw rekening de premie aan zodat het terug te betalen bedrag van uw lening onmiddellijk wordt verlaagd.

Hoe en wanneer aanvragen?
 • nadat de werken zijn uitgevoerd;
 • de datum van indienstname (datum AREI-keuring) bepaalt de premievoorwaarden die van toepassing zijn;
 • binnen de drie maanden na indienstname, bij aanmelding van de installatie;
 • eenmalig per woning of wooneenheid;
 • online via de website van Fluvius.
Naar het aanvraagformulier

Het formulier vindt u op de website van Fluvius.

Bekijk ook
Published on: 
01-02-2022