Werf 7: Verplichtingen

Het volledige Vlaamse woningpark zou uiterlijk in 2050 energetisch grondig opgewaardeerd moeten zijn tot op het niveau van de vastgestelde langetermijndoelstelling.

Omdat de beoogde ingrijpende renovaties vaak gefaseerd zullen worden uitgevoerd, is het aangewezen om verplichte minimale subeisen op niveau van deelcomponenten (bijvoorbeeld schildelen, verwarming, beglazing, …) en binnenklimaatprestaties (ventilatie, zonwering,…) in te voeren die eigenaars aanzetten tot het zetten van de eerste stappen op het pad richting 2050. Deze componenteisen moeten focussen op energetisch zeer slechte situaties die conform het renovatie-advies op een economisch verantwoorde wijze vroeger dan in 2050 kunnen verbeterd worden. Hierbij moet aandacht gaan naar het vermijden van lock-in effecten en naar het bredere traject richting het behalen van de langetermijndoelstelling 2050.

Naast het bepalen van het moment in de toekomst waarop deze eisen van kracht worden, met 2020 als eerste tussentijds evaluatiemoment, moet ook een passend flankerend beleid en handhavingskader worden uitgewerkt. Handhaving is steeds het sluitstuk van de ontworpen regelgeving. Dit handhavingskader wordt verder onderzocht.

Doordat het merendeel van de niet-conforme woningen tussen vandaag en 2050 vervreemd (verkocht, geschonken, ingebracht in een vennootschap of vererfd) zullen worden, onderzoeken we in deze werf hoe de realisatie van de langetermijndoelstelling 2050 kan worden versneld door ze te koppelen aan natuurlijke en geschikte momenten voor grondige renovatiewerken, zoals verhuur en/of verkoop, waarbij marktprijsverstoring en betaalbaarheid bewaakt worden. Deze aanpak zou voor de betrokkenen duidelijkheid en voorspelbaarheid creëren, en er moeten toe leiden dat de realisatie van een grondige opwaardering van de woning een rol krijgt als beslissingscriterium voor kandidaat-eigenaars.

In overleg met de belanghebbenden worden voorstellen uitgewerkt om tot minimale woonkwaliteitseisen te komen die de realisatie van de langetermijndoelstelling van het Renovatiepact ondersteunen. Ook hiervoor wordt via energiepremies een flankerend beleid uitgewerkt.

Coördinatoren van de werkgroep: Agentschap Wonen (Dorien Van Cauwenberge) en VEKA (Roel Vermeiren)