Wanneer, waar en hoe kan ik de retroactieve investeringspremie aanvragen?

Voor de retroactieve investeringspremie voor een warmtepomp (in combinatie met zonnepanelen) is het besluit van de Vlaamse Regering op vrijdag 9 juli 2021 voor de tweede keer principieel goedgekeurd. Nu moet de Vlaamse Regering nog advies krijgen van de Raad van State. Als alle adviezen ingewonnen en verwerkt zijn, kan het besluit na de zomer definitief goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Het zal dus nog tot in het najaar duren vooraleer u deze bijkomende premie kan aanvragen.

Als deze goedkeuringsprocedure afgerond is, krijgen eigenaars die al een digitale meter (of een andere meter die de injectie en afname afzonderlijk kan meten) hebben, zes maanden de tijd om de premie aan te vragen vanaf de bekendmaking van het besluit van de Vlaamse Regering in het Belgisch Staatsblad. Eigenaars die op dat ogenblik nog een klassieke Ferrarismeter hebben, moeten hun premie binnen zes maanden na de plaatsing van de digitale meter en uiterlijk op 31 december 2025 aanvragen.

Merk op: de retroactieve investeringspremie voor zonnepanelen vraagt u afzonderlijk aan. Let hierbij goed op de aanvraagtermijnen.
Lees het antwoord op de vraag 'Wanneer kan ik de retroactieve investeringspremie aanvragen?': voor wie zonnepanelen en een digitale meter of voor wie (nu nog) een klassieke Ferrarismeter heeft.

U zal uw aanvraag kunnen indienen via de website van Fluvius. Dit wordt mogelijk na de definitieve goedkeuring van het besluit van de Vlaamse Regering. De uitbetaling zal via het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap gebeuren.

Uw aanvraag moet volgende informatie voorzien:

 • de unieke identificatie, het rijksregisternummer, BIS-nummer of ondernemingsnummer, en de contactgegevens van de aanvrager van de retroactieve investeringspremie;
 • het rekeningnummer waarop de retroactieve investeringspremie wordt uitbetaald;
 • de identificatie van de warmtepomp aan de hand van het EAN-nummer van het toegangspunt (gekend bij Fluvius);
 • de datum van de plaatsing van de digitale meter (gekend bij Fluvius);
 • bewijsstuk(ken) die de plaatsing van de warmtepomp (met adres, merk, type) en de datum van indienstname staven, in ieder geval één of meerdere van de onderstaande documenten:
 • eindfactuur van de plaatsing van de warmtepomp;
 • keuringsattest van de warmtepomp;
 • de EPB-aangifte;
 • goedkeuring van de REG-premie-aanvraag van de warmtepomp, bij de netbeheerder;
 • bewijs van belastingvermindering voor de warmtepomp;
 • certificaat van grondboring bij een geothermische warmtepomp;
 • de melding, of de aanvraag van de omgevingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning voor het plaatsen van een warmtepomp.