Stijgende energie- en aardgasprijzen: hoe zit het met mijn contract?

  • 14 oktober 2021

In de afgelopen maanden zijn de prijzen op de groothandelsmarkten voor elektriciteit en aardgas over heel Europa aanzienlijk gestegen. De hogere prijzen op de groothandelsmarkten zetten de leveranciers er toe aan de stijging aan de consumenten door te berekenen. De prijzen in België volgen deze tendens. Dit blijkt uit een rapport van de CREG dat eind augustus werd gepubliceerd. Wij verduidelijken wat u kan doen indien uw energiecontract vervalt en u een nieuw contract moet afsluiten.  

Vast of variabel energiecontract?
Eerst en vooral moet er een onderscheid worden gemaakt tussen huishoudens met een vast energiecontract en huishoudens met een variabel energiecontract. Een vast energiecontract biedt meer zekerheid, maar is in normale omstandigheden iets duurder dan een variabel energiecontract. Omdat de energieprijzen continu variëren, zal de leverancier bij een vast contract meer aanrekenen om zich in te dekken tegen het risico van een mogelijke prijsstijging. Je betaalt als klant voor de marge én het risico die de leverancier neemt, waardoor een vast contract gemiddeld duurder uitkomt. Een variabel energiecontract is in normale omstandigheden goedkoper, omdat u als consument zelf het risico neemt. 

De dynamiek tussen een vast en variabel energiecontract werkt volgens hetzelfde principe als het afsluiten van een woonlening. Als u een vaste rente neemt, dan weet u exact wat u gaat betalen voor uw lening. Als u het risico neemt van een variabele rente, dan gaat u in normale omstandigheden minder betalen. Maar als de rente stijgt, gaat u meer betalen. Daar zit het risico. 

Bij enorme prijsstijgingen op de energie- en aardgasmarkt, zoals we die vandaag de dag kennen, is het hebben van een vast energiecontract dus interessanter. Het risico - en de prijsstijging - wordt door de leverancier betaald, aangezien de prijsstijging groter is dan de marge die ingebouwd werd door de leverancier. Het merendeel van de gezinnen heeft een vast contract. Uit cijfers van de VREG blijkt dat zo’n 71% koos voor een vast  energiecontract in 2020. Voor aardgas werd in 64% van de gevallen een vast contract afgesloten. 

Moet ik veranderen van energiecontract? 
De prijsstijging op de groothandelsmarkten heeft geen invloed op de factuur van huishoudens met een contract met vaste prijs dat nog niet is afgelopen. Voor de overgrote meerderheid van deze huishoudens die vóór de prijsstijging een contract met vaste prijs hebben ondertekend, is het dus zinvol om niet van contract te veranderen vóór de vervaldatum (of vóór de datum waarop het contract wordt vernieuwd/verlengd).

Wat betreft de huishoudens met een contract met vaste prijs dat binnenkort afloopt en die een contract tegen vaste prijs wensen te behouden, raadt de CREG aan om het aanbod van de leveranciers te vergelijken op de door de CREG goedgekeurde online prijsvergelijkingssites of op de prijsvergelijkingssites van de gewestelijke regulatoren. Ook de VREG lanceert een nieuwe tariefsimulator voor 2022 – de zogenaamde V-test - waar u steeds terecht kan. Als de prijzen in de toekomst dalen, zal het belangrijk zijn om van contract te veranderen. 

De prijsstijging op de groothandelsmarkten hebben wel een impact op de factuur van huishoudens met een variabel energiecontract. Vóór de verlenging of het aangaan van een (nieuw) contract, is het ook hier belangrijk om het aanbod van de leveranciers grondig te vergelijken om een weloverwogen keuze te maken. 

U kan altijd kosteloos van product veranderen ongeacht u een vast of variabel energiecontract heeft. U dient enkel rekening te houden met een opzegtermijn van 4 weken. 

schema

Published on: 
14-10-2021