Tweede oproep voor windturbines afgerond

  • 19 november 2019

Het Vlaams Energieagentschap heeft de tweede projectoproep ("call") voor  kleine en middelgrote windturbines afgerond. In totaal werd 1,3 miljoen euro steun toegekend. De projecten werden beoordeeld op basis van de verhouding tussen de gevraagde steun en de verwachte jaarlijkse elektriciteitsopbrengst van het project. Het best gerangschikte project komt als eerste aan de beurt, daarna het project dat op de tweede plaats staat, tot het beschikbare steunbudget opgebruikt is.

Aan 23 projecten wordt steun toegekend. Dat zijn heel wat meer projecten dan de 14 tijdens de eerste oproep eerder dit jaar. De projecten die nu zijn ingediend, hebben ook minder steun nodig: gemiddeld 729 euro per MWh tegenover 748 euro per MWh tijdens de eerste ronde.

Ook deze keer komen de meeste aanvragen van landbouwbedrijven. De gesteunde projecten bevinden zich dus overwegend in landbouwgebied. Van de 23 turbines zijn er 18 gepland in de provincie West-Vlaanderen, 2 in de provincie Limburg en 3 in de provincie Vlaams-Brabant.

In 22 gevallen gaat het om een driewiekige turbine met een horizontale as. Dat is een kleinere variant van de bekende grootschalige windturbines. Bij de andere  turbine draaien de wieken rond een verticaal as die bovenop de mast staat.

 

Dit is de relatieve steunvraag voor de 23 winnende projecten uit de tweede call:

 

bod (euro/MWh)

1

615

2

672

3

680

4

685

5

685

6

685

7

685

8

685

9

685

10

685

11

685

12

685

13

689

14

695

15

696

16

698

17

740

18

742

19

780

20

785

21

861

22

895

23

937

Published on: 
19-11-2019