Uitbetaling

De werkelijk in aanmerking komende kosten moeten gestaafd worden door facturen.

De steun wordt uitbetaald in 3 schijven. De uitbetaling moet per schijf aangevraagd worden.

Schijf

% van totale steun

Uitbetaling ten vroegste

Voorwaarden

1ste
Vraag de eerste schijf aan

30%

30 dagen na de principebeslissing

De bouw of de vernieuwing van de installatie is gestart.

2de
Vraag de tweede schijf aan

30%

30 dagen na de principebeslissing

De investeringen voor de bouw of de vernieuwing van de installatie is voor 60% uitgevoerd.

3de

40%

na de definitieve beslissing

De onderneming heeft geen achterstallige schulden bij de RSZ.
De installatie voldoet aan alle voorwaarden in dit besluit