Aansluiten op een warmtenet

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is als een centraal verwarmingssysteem, maar dan voor een hele wijk of stad. Net zoals bij een centraal verwarmingssysteem wordt er centraal warmte opgewekt. Dit is typisch restwarmte, bijvoorbeeld van een afvalverbrandingsoven of een elektriciteitscentrale, die anders niet benut zou worden. Deze warmte wordt getransporteerd naar de eindgebruikers door middel van het warmtenet. Een warmtenet bestaat uit twee buizen met water, een warme toevoerleiding en een minder warme terugvoerleiding. Deze leidingen zijn geïsoleerd om de warmteverliezen te beperken.

2 buizen van een warmtenet in de straat

Bron foto: wikipedia

Hoe is het warmtenet gekoppeld aan de woning?

Normaal ligt het warmtenet in de straat, samen met de andere nutsvoorzieningen. Onderstaande foto (Bron: Gawalo) toont een extreem geval waar de buizen van het warmtenet door een zolder lopen.

aftakking van het warmtenet naar het substation in een woning

De foto toont mooi de aftakking van het warmtenet op de centrale verwarming van de woning. De dikke buizen links zijn het warmtenet, waarvan er afgetakt wordt richting het ‘substation’. Dit substation bevat een warmtemeter die meet hoeveel warmte de woning aftapt (de factuur wordt hierop gebaseerd). Verder bevat het substation warmtewisselaars die de warmte verdelen naar de ruimteverwarming en het sanitair warm water (de leidingen rechts op de foto).

Waar zijn er vooral warmtenetten?

Warmtenetten worden typisch toegepast in gebieden met een hoge warmtevraag en dichte bebouwing, zoals in een stad. Verder dient er ook een geschikte warmtebron in de buurt te zijn. Voorbeelden van bronnen zijn:

  • Afvalverbrandingsovens, zoals gebruikt in Roeselare, Eeklo, Kuurne en Antwerpen
  • Elektriciteitscentrales, zoals gebruikt in Gent
  • Diepe geothermie, zoals gebruikt zal worden in Mol

Voordelen?

  • Er vindt geen verbranding voor warmteopwekking meer plaats in de woning.
  • Minder onderhoud nodig aan de installatie.
  • De afnemer van warmte wordt ontzorgd: een warmtenet wordt typisch gelegd voor minstens 50 jaar. De investering in nieuwe technieken voor warmte-opwekking, wordt verzorgd door de uitbater van het warmtenet. Typisch wordt “het niet meer dan anders principe” gebruikt, waardoor een afnemer van warmte niet meer betaalt dan wanneer hij/zij niet zou aangesloten zijn op een warmtenet.

Nadelen?

  • Warmteverliezen in de buizen.
  • Kan enkel in dichtbebouwde gebieden toegepast worden.
  • De aanleg van een warmtenet vraagt een grote investeringskost.
Published on: 
21-06-2018