Windkracht2020

Om de Vlaamse doelstelling groene energie te halen, moeten we veel meer de groene stroom en groene warmte maken én onze energie-efficiëntie sterk verbeteren. De Vlaamse Regering werkt hiervoor diverse initiatieven uit.

Tegen 2020 willen we 1563 GWh meer elektriciteit uit wind halen, vanaf 2016 dus 390 GWh extra windenergie per jaar. Om dat te realiseren, moeten er elk jaar 56 windturbines van 2,5 MW of 47 windturbines van 3 MW bijkomen, die 2230 draaiuren halen. 

Wind is, net zoals zon en groene warmte, vaak een lokaal verhaal met verschillende spelers. Provincies, steden en gemeenten hebben een grote rol, maar ook bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties zijn belangrijk om dit plan te doen slagen.

Download pdf bestandwindkracht2020.pdf (455 kB)

barometerRecente cijfers en evoluties in een helder overzicht.