Premie zonnepanelen (tot 10 kVA) vanaf 2021

Op 5 juni 2020 gaf de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring voor de nieuwe premie voor zonnepanelen. Wie vanaf 1 januari 2021 nieuwe zonnepanelen in dienst neemt, komt in aanmerking voor een eenmalige premie. Deze premie komt er omdat na 31 december 2020 nieuwe eigenaars van zonnepanelen geen aanspraak meer kunnen maken op een terugdraaiende teller, zoals nu nog het geval is. De nieuwe premie voor zonnepanelen zal enkel van toepassing zijn voor nieuwe installaties met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA. In 2021 zal de premie maximaal 1500 euro bedragen.

Deze informatie is gebaseerd op een principiële goedkeuring van de Vlaamse Regering, wijzigingen zijn dus nog mogelijk.

De aanvraag, behandeling en uitbetaling zal via de netbeheerder Fluvius verlopen. Zij zullen hiervoor verdere informatie, een gedetailleerd overzicht van de premie-voorwaarden en een aanvraagmodule op hun website aanbieden.

Al deze voorwaarden zijn van toepassing:

 • De premie is bedoeld voor kleinere installaties van zonnepanelen met een omvormervermogen kleiner of gelijk aan 10 kVA.
 • De nieuwe zonnepanelen worden door een aannemer op het dak van een gebouw geplaatst.
 • De premie geldt enkel voor gebouwen die aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014.
 • De premie is eenmalig en beperkt tot één per woning of wooneenheid voor residentiële gebouwen en tot één per gebouw voor niet-residentiële gebouwen.
  De premie kan toegekend worden op voorwaarde dat
  • achter het aansluitingspunt nog geen zonnepanelen in  dienst zijn of waren;
  • de geplaatste zonnepanelen uiterlijk drie maanden na de indienstname bij de netbeheerder aangemeld zijn;
  • de premie-aanvraag binnen het jaar na indienstname van de zonnepanelen ingediend is.
 • De premie loopt van 2021 tot eind 2024.
 • In 2021 zal de premie 300 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 150 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.500 euro. 
 • Het premiebedrag is begrensd tot 40% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.
 • Het premiebedrag wordt jaarlijks op 1 januari aangepast (volgens schema hieronder). De datum van indienstname van de zonnepanelen bepaalt het premiebedrag en de  premievoorwaarden.
 • Voor 2021 wordt een totaalbudget van 32 miljoen euro voorzien.

 datum van  indienstname

 Premie

 01.01.2021- 

 31.12.2021

300 euro vermenigvuldigd met het geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen uitgedrukt in kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek, en 150 euro vermenigvuldigd met het extra geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen bovenop de eerste 4 kilowattpiek. Dit extra vermogen komt in aanmerking tot maximaal 2 kWp extra vermogen van de geplaatste zonnepanelen.

 01.01.2022- 

 31.12.2022

225 euro vermenigvuldigd met het geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen uitgedrukt in kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek, en 112,50 euro vermenigvuldigd met het extra geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen bovenop de eerste 4 kilowattpiek. Dit extra vermogen komt in aanmerking tot maximaal 2 kWp extra vermogen van de geplaatste zonnepanelen.

 01.01.2023- 

 31.12.2023

150 euro vermenigvuldigd met het geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen uitgedrukt in kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek, en 75 euro vermenigvuldigd met het extra geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen bovenop de eerste 4 kilowattpiek. Dit extra vermogen komt in aanmerking tot maximaal 2 kWp extra vermogen van de geplaatste zonnepanelen.

 

 01.01.2024- 

 31.12.2024

75 euro vermenigvuldigd met het geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen uitgedrukt in kilowattpiek voor de eerste 4 kilowattpiek, en 37,50 euro vermenigvuldigd met het extra geïnstalleerde vermogen van de geplaatste zonnepanelen bovenop de eerste 4 kilowattpiek. Dit extra vermogen komt in aanmerking tot maximaal 2 kWp extra vermogen van de geplaatste zonnepanelen.

Voor beschermde afnemers ligt het premiebedrag 20% hoger. Voor deze doelgroep geldt:

 • In 2021 zal de premie 360 euro/kWp bedragen voor installaties tot maximaal 4 kWp en bijkomend 180 €/kWp van 4kWp tot 6 kWp, wat overeenkomt met maximaal 1.800 euro. 
 • Het premiebedrag is begrensd tot 48% van de investeringskosten inclusief btw, vermeld op de facturen.