Groene energie en WKK voor professionelen

foto plan bestuderen

De Vlaamse overheid stimuleert groene energie en WKK met steun, in de vorm van certificaten of een call.
Let op, deze twee steunvormen zijn niet combineerbaar. De certificatensteun wordt jaarlijks geƫvalueerd.

Certificaat van bekwaamheid

Om erop toe te zien dat installateurs goed opgeleid worden en de installaties voor groene energie volgens de regels van de kunst geplaatst worden, hebben de drie gewesten samen een certificatiesysteem uitgewerkt.

Meer informatie: